Indlæser...

Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. september 2020 KL.19.00 & Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 24. november 2020 kl. 19.00

Af: Webmaster 0
24.11.2020

Referat af generalforsamling i SOFI d. 22/9 2020.

 1. Velkomst

v/ Mogens Hansen.

  • Stemmeoptællere er vedtaget – 2. stk
 1. Valg af dirigent
  • Knud er valgt
 1. Valg af referent
  • Klaus Almind
 1. Bestyrelsen fremlægger årets beretning

v/ Formand Mogens Hansen.

  • Formandens beretning er vedtaget.
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Årets regnskab fremlægges og vedtages
 1. Indkommende forlag
  • Der er ikke indkommet nye forslag.
 1. Fremlæggelse af budget for 2020.
  • Der blev orienteret om budget for 2020.
 1. Valg i henhold til vedtægterne.
  • Generalforsamlingen suspenderes, da ingen af de fremmødte ønsker at stille op til posten som formand.
  • Den siddende bestyrelse beslutter hvornår der indkaldes til en extraordinær generalforsamling.
 1. Eventuelt

Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 24. november 2020 kl. 19.00

Der fortsættes fra punkt 8 hvor ordinær generalforsamling blev suspenderet.

 

8. Valg i henhold til vedtægterne.

 • Generalforsamlingen genoptages med Mogens Hansen som dirigent.
 • John Hansen er valgt som formand valgt for 2 år (april 2022)
 • Ove Bjerring genvalgt valgt for 2 år (april 2022)
 • Valg af suppleant Vinnie Øllgaard og Nicolai Faaborg valgt for 1 år (april 2021)
 • Revisor Heine Kristensen er valgt for 2 år (april 2022)
 • Revisorsuppleant Mogens Hansen valgt for 1 år (april 2021)

 

9. Eventuelt.