Indlæser...

Generalforsamling 25/4 – 2023 kl. 19.00

  • 25.04.2023
  • 19:00 - 21:00

Ordinær generalforsamling i SOFI

Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningens lokale på Odgårdsvej 15B tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Orientering om næste års budget.
8. Valg i henhold til vedtægterne.
9. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden (sofiformand@gmail.com) i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Forslag skal være påført afsender.
Hilsen
Bestyrelsen

Mødested

Sofi Hallen

Odgaardsvej 15 B, 7800 Skive