Indlæser...

Generalforsamling 19. april 2022 kl. 19.00

Af: Webmaster 0
20.04.2022

Referat generalforsamling den 19 april 2022.

 1. Velkomst ved formand John Hansen.
 2. Valg af dirigent: Knud Sørensen.
 3. Valg af referent: Nicolai Faaborg.
 4. Bestyrelsens beretning: Pga. af corona i 2021-2022 fastholdes kontingent. Prøve at være mere synlige for nye medlemmer med en pjece delt ud til diverse skoler, kontakter, firmaer m.v.
  Status på hallen med kommunen og Ulrik: Fortsætter som før, kommune betaler dog rengøringsudgiften 2022. 2 nye motionscykler og crosstrainere er indkøbt til motionsrummet.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Godkendt.
 6. Indkomne forslag:
 • Ændring af vedtægterne ved at sløjfe 16.4: Godkendt.
 • Ændring af stk. 3, så bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg, godkendelse m.m.: Godkendt.
 1. Orientering om næste års budget: Som udgangspunkt går vi efter et nul/balance i 2022.
 2. Valg i henhold til vedtægterne: John Hansen, Ove Bjerring, Mogens Hansen, Knud Sørensen og Nicolai Faaborg : Alle genvalgt