Indlæser...

Referat af generalforsamling 1/6-2021

Af: Webmaster 0
02.06.2021

Referat af ordinær generalforsamling 1 Juni 2021

 

  1. Velkomst ved John Hansen.
  2. Valg af dirigent. Ove Bjerring valgt.
  3. Valg af referent. Nicolai Faaborg.
  4. Bestyrelsen fremlægger årets beretning v/John Hansen. Beretning vedtaget.
  5. fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse. (Godkendt).
  6. Indkomne forslag. (Ingen).
  7. Orientering om næste års budget.
  8. Valg i henhold til vedtægterne.

*Kasserer (Michael) Genvalg.

*Sekretær (Anders) Nicolai Faaborg

*Bestyrelsesmedlem (Betina) Genvalg.

*Suppleanter (Vinnie & Nicolai) Jan Due & Vinnie.

*Revisor (Knud) Genvalg.